SAKER VÄRT ATT VETA

 

här kommer det att skrivas saker som kan vara bra att veta, kul att veta, eller saker som  kan vara nästan  livsviktiga att veta

NYTT FÄSTINGMEDEL

             13/7-13     LARM   LARM   LARM

läs nedan

http://www.cutiepiepolly.se/2013/07/farliga-tuggben.html

                Nytt 5/3       Nya införselregler till Norge

Nya regler för resa med hund till Norge fr.o.m 1/5-2013

Under våren ändras reglerna för införsel av hundar från Sverige till Norge. De nya reglerna träder i kraft den 1/5-2013 och innebär att hundar som skall införas från Sverige till Norge... 
 • Hunden skall vara id-märkt med microchip.
 • Hunden skall ha giltigt pass.
 • Avmaskning mot rävens dvärgbandmask skall ske hos veterinär i Sverige 24-120 h innan införsel i Norge och behandlingen skall dokumenteras i hundens pass.
 • Hundar som förs in från Sverige till Norge behöver inte vara vaccinerade mot rabies.
 • För införsel av katter från Sverige till Norge finns inget krav på avmaskning/pass enl. ovan.  http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/aktuelt/nyheter/2013/feb-13/reglene-endres-for-innforsel-av-hund.html?id=715983
 •                                  Nytt 3/2-2013      KYLA OCH VÄGSALT

  BRA ATT VETA om HUNDAR, SVAMP och EKOLLON

  BRA SÅRSALVA

  L-Mesitran® innehåller medicinsk honung som har en stark osmotisk effekt. Detta förhindrar bakteriell tillväxt. När salvan appliceras i ett sår drar den till sig sårvätska från den omgivande vävnaden. Genom detta skapas en fuktig sårläkningsmiljö. Den fuktiga miljön stimulerar sårläkningsprocessen, underlättar upplösningen av död vävnad och stimulerar tillväxten av nya celler. L-Mesitran® kan användas på alla typer av sår och hudskador hos djur inklusive infekterade sår. L-Mesitran är även registrerad som medicinteknisk produkt för användning på människa. Karenstider före start/utställning/tävling Häst Sårsalva: 96 timmar  Häst Soft Gel: 0 timmar       Hund Sårsalva och Soft Gel: 14 dygn

   

  Nytt 18/4-2012

  Ormbett

  Huggormen är den enda vilt förekommande giftormen i Skandinavien. Giftet innehåller bl.a. en blandning av enzymer som ger skada lokalt men som även sätter igång frisättningen av en massa kroppsegna substanser som bidrar till effekten av huggormsbett.

  En huggorm kan producera tillräckligt med gift för att döda en människa och det har förekommit att så stora djur som nötkreatur har avlidit efter ett huggormsbett. När en huggorm biter så anpassar den mängden gift som den sprutar in i förhållande till omständigheterna. Om ormen dödar ett byte så anses den spruta in mer gift än om den t.ex. biter i självförsvar. De flesta bett ser man på hund och katt mellan april och november. Vanligast är att hundar och katter blir bitna i ansiktsregionen eller frambenen/tassarna. Ibland kan man upptäcka bettet som två små blodiga prickar med ½-1 cm mellanrum.

  Det som händer efter ett huggormsbett är att det blir en blödning i området, vätska sipprar ut i vävnaden, man får ödem och inflammation som ger en kraftig svullnad. Ofta ses även en missfärgning av huden. Frisättningen av många kroppsegna substanser som svar på giftet kan ge generella symtom såsom kräkningar, diarré och buksmärta. Ibland kan det utvecklas spasm i luftrören och djuret får svårt att andas. Man kan också se ökad puls, blodtrycksfall och till och med chock. Ibland fås påverkan på nervsystemet, levern, njurarna och även blodbilden kan förändras genom att de röda blodkropparna kan börja brytas ner. Dessa symtom brukar komma några timmar efter bettillfället. Det är styrkan i giftet, dosen och bettstället som är avgörande för hur allvarligt djuret drabbas. Storleken eller ålder på djuret spelar ingen större roll.

  En kort tid efter ormbettet, oftast inom en timme, så blir djuret trött och matt. Det vill lägga sig ner och inte röra på sig. Samtidigt kommer svullnaden vanligen med svår smärta som följd. Om det blivit biten i halsregionen kan andningen bli ansträngd. Behandlingen går ut på att minimera skadan som giftet orsakar. Man bör därför begränsa spridningen av giftet i kroppen och det gör man genom att hålla den bitna kroppsdelen och hela djuret stilla så att blodtrycket inte höjs, att blodcirkulationen inte ökar och att musklerna inte hjälper till att pumpa runt giftet. Lugna djuret och om möjligt bär djuret till bilen. Försök dock inte binda av blodcirkulationen, suga eller kyla bettet. Det kan göra skadan värre. Tidigare har kortison använts för att behandla ormbett men detta har blivit omdiskuterat på senare tid. Övertygande vetenskapliga bevis både för och emot kortison omedelbart efter ormbett saknas.

  Kortison har ingen påverkan på vare sig ormgiftet eller svullnaden och ökar inte chansen till överlevnad hos djuret. Att rutinmässigt ge kortison vid akut misstanke om ormbett är inte aktuellt eftersom kortison inte förväntas ha någon större effekt vid ormbett och patienten behöver få annan viktig behandling. Ibland skrivs en akutdos kortison ut i de fall djurägaren har mycket lång resväg till veterinär (fjällen, skärgården) för att något höja allmäntillståndet och minska smärtan hos det bitna djuret. Djuret skall hållas i strikt vila. Det bitna djuret behöver snarast till veterinär för att få annan viktig behandling. Rutinmässig antibiotika vid ormbett behövs inte heller då det visat sig vara ovanligt med infektioner vid bettstället. Det kan dock vara befogat till patienter med mycket dåligt allmäntillstånd.

  Hos veterinären undersöks djuret gällande allmäntillstånd, färg på slemhinnorna, pulsens styrka och kvalitet, hur hjärtat låter, om det finns oregelbundenheter i rytmen, etc. Uppvisar djuret tecken på förgiftning så skrivs den in för vård. På Djursjukhuset ges vätska i form av dropp och man kan även ge så kallade kolloidala lösningar för att motverka kraftigt blodtrycksfall. Djuret får också smärtstillande eftersom svullnaden gör ont. Många gånger tas blodprov för att utröna om det redan finns påverkan på de inre organen. Om allmäntillståndet och andningen blir kraftigt påverkade kan det bli nödvändigt att ge specifikt huggormsserum men detta reserveras dock till de allvarligaste fallen. Svullnaden uppnår sin maximala storlek inom 48 timmar och försvinner sedan inom loppet av flera dagar. De första 2 veckorna bör hunden ta det lugnt och endast gå ut för att uträtta sina behov och sedan gå in igen. Katter hålls inomhus med en kattlåda. Muskelaktivitet bidrar till spridningen av giftet och eftersom giftet kan orsaka skador på inre organ som t.ex. hjärta, lever och njurar så vill man ge dess en chans att läka innan hunden gör något ansträngande.

  De flesta hundar och katter återhämtar sig bra efter ett huggormsbett men några få procent blir så sjuka att de avlider. Man har även sett hundar som mått bra i flera dagar och sedan plötsligt avlidit p.g.a. hjärtpåverkan. De som dör är vanligen bitna i tassar och framben. Man anser att detta beror på muskelarbetet i benen gör att giftet sprids mer effektiv. Det är därför mycket viktigt att de djur som blir bitna i ben/tass hålls så stilla som möjligt. Enstaka fall som har blivit bitna i halsen har fått kraftiga blödningar i området men det är mycket sällan som djur kvävs till döds p.g.a. svullnaden i halsen. Under rehabiliteringstiden bör man kontrollera att hundens kroppsfunktioner fungerar normalt d.v.s. normal aptit och vattenintag, normal urinering och normal avföring. Vanligen rekommenderas att man efter 2 veckor tar ett blodprov för att kontrollera funktionen på de inre organen (lever och njure) samt eventuellt ett EKG för att se om hjärtat har skadats.

   

          Nytt 18/1      Avmaskningskrav till Finland

  16 jan 2012 Eftersom Sverige numera inte är fritt från rävens dvärgbandmask måste svenska hundar avmaskas innan de förs in till Finland, Storbritannien, Irland eller Malta. Avmaskning ska ske 1–5 dygn innan inresa och det är således inte längre möjligt att avmaska direkt innan gränspassage.

  Den förändrade statusen för Sverige vad gäller rävens dvärgbandmask får nu konskvenser för många svenska och finska hundägare då Finland sedan årsskiftet kräver avmaskning för svenska hundar som kommer till Finland och för finska hundar som varit i Sverige. Avmaskningen ska ske 1–5 dygn innan införsel med prazikvantel eller likvärdigt preparat. Behandlingen ska utföras av veterinär och skrivas in i hundens pass. Den tidigare regeln om att finska hundar som vistats utomlands under högst 24 timmar inte behöver behandlas stryks helt. Pendlande hundar kan avmaskas regelbundet var 28 dag.

  Läs mer

   

                           NYTT 10/3            Rävbandmask-- Norge

  http://www.nkk.no/nkk/public/openIndex?ARTICLE_ID=11733

  Slipp snöklumpar  och isbildning på tassarna.

      

  Produktbeskrivning

  Välgörande balsam för tassarna.
  Skyddar mot klumpbildning vid snö, slask, salt etc.
  Spraya tassarna och ev. en bit upp på benen (långhår även på magen).
  Hjälper även till att hålla infektioner borta, när mindre skador och rispor uppstår.
  Innehåller 300 ml spray
  .


        26/12-2010             Nasalt NOSKVALSTER-vaccin

   

    Ny info 23/7   

     Bra att veta om Rabiesvacc                 Införsel av djur                               Avmaskning          
    Är mitt hundpass/vacc giltigt                                             

   

                          Giftigt för husdjuret

  Smärtstillande med paracetamol och acetylsalicylsyra

  Blodförtunnande med warfarin, järntabletter

  Glykol, råttgift, bensin, diesel, fotogen

  Choklad, lök, vitlök, salt, vetedeg, bittermandel

  Idegran, julstjärna, julros, rhododendron, ekollon, liljeväxter

  Ormbett, blågröna alger

  Så här agerar du vid misstänkt förgiftning:

  Kontakta veterinär

  Ge ev medicinskt kol. 1,5 - 2 gram/kilo kroppsvikt, blandat i 10 ml vatten

  Vid petroleumförgiftning med bensin, fotogen eller liknande. Ger grädde som binder

  Tvätta pälsen om giftet finns i den.

  Ta gärna med giftet eller prov på djuret ev kräkningar till veterinären

   

                                              Farlig hundsmitta har kommit till Sverige

  Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har vid obduktion av en ung räv som påträffats död i norra Skåne hittat fransk hjärtmask, Angiostrongylus vasorum. Det är första gången som parasiten hittas på djur på svenska fastlandet och infektionen kan spridas till hundar. Läs mer på SVA   www.sva.se

  På    www.jakt.se   kan man köpa dessa koppel, med en ryckdämpande resår isydd. Kopplet finns i blått, rött , grönt och svart. Kostar 149 :- och är 2 meter långt. Finns även i 3,5 meter

  VACCINERING mot RABIES

  detta gäller vaccinet RABISIN

  Grund-vaccinering

  spruta 1:   från 3 månaders ålder

      spruta 2:  3-4 veckor efter spruta 1

  provtagning för säkerställan om att fullgått skydd uppnåtts : efter tidigast 120 dagar

  Re-vaccinering: varje år  , enl jordbruksverkets regler om införsel av hund  , gäller regeln 1 år och 45 dagar

  läs mer på jordbruksverket, eller om vaccinet på www.fass.se  , se djurvård

   

       Här är en mkt bra spray, innehållande ALOE-VERA     

  Toppen att använda, på sår, brännskador, torr hud mm

  För mera info

  kontakta

  LOUISE JAKOBSSON

                 mobil 073-8160056                   

                               Här är en sak ni kan råka ut för, och bli hemskt oroliga över.

  När detta hände mig och min hund 1:a ggn, så var jag övertygad att hunden skulle dö, eller i alla fall få stora problem.

  När gräset nu blivit grönt, och hundarna gärna ligger på gräsmattan, så kan de bli bitna , av ett litet litet knott, som tar en liten (pytteliten) skinnbit med sig, och lämnar ett HEMSKT RÖTT BETTMÄRKE. Det verkar inte klia, för jag har varken förr eller senare stött på en hund som haft obehag av dessa bett. Det är vi som får obehag vid åsynen av detta.                                                          Dessa bett försvinner helt av sig själva, på ett par dagar.                                                                                                            Dessa små odjurs namn är SVIDKNOTT, men är även kallade NORRLANDSKNOTT .

  Hoppas att jag har besparat er från att bli orolig, i alla fall över detta

                         

                                                                14/4          Info fr Belgarklubben och Robert Kling:

  Jag har precis fått information om att SKK anser att alla täcken som gör reklam för att de påskyndar läkning (bland annat "back on track") klassas  som doping och har en karenstid på 14 dagar.       Jag har haft mailkontakt med Kjell Bräster på SKK som bekräftar detta.   Jag har bara frågat om täcke, men antar att det gäller även andra produkter, som hasskydd och liknande.     Det går ju inte att bevisa att en hund haft ett sådant täcke på sig så  det är individansvar  som gäller.     Jag (och förmodligen många med mig) hade ingen aning om detta.    Det vore olyckligt ifall någon åker fast för doping bara för att man inte vet så sprid denna informationen.   // R K

  SKILLNAD på HUND OCH MÄNNISKA

     läs här   

  VARNING

  Engångsdos AVMASKNING

  Enkel avmaskning. Engångsbehandling. Receptfritt. Mot alla vanligt förekommande maskar

  MILBEMAX 

        Läs mera här       

  TUGGUMMI

  XYLITOL (björksocker) , sötningsmedel , i bl.a tuggummi, sockerfritt godis och bakverk. Tuggummi sötat med xylitol motverkar karies, men för att det ska ha effekt bör EN bit innehålla 1 GRAM.  Människokroppen svarar med insulin, som bryter ner glukos. Hundkroppen känner ingen skillnad på glukos och xylitol. Då höjs insulinvärdet, men kan inte bryta ner xylitolet.  Är därför farligt gift redan i små doser. Xylitol går in i blodet, med bryts inte ner, utan i stället bryter då insulinet ner ALL glukos den kan hitta. Sockervärdet sjunker drastiskt, i värsta fall till farligt låga värden. Ett akut blodsockerfall kan leda till insulincoma.    Om en hund på 10 kg äter  ETT ENDA GRAM XYLITOL uppstår blodsockerfall. Symtom inom en ½ timme, med illamående, håglöshet, kramp i muskler, vinglig och desorienterad. Senare i förloppet uppstår leverskador och leversvikt när levern kämpar för att bryta ner ämnet.

  Snälla, ge inte sötat godis till era hundar OCH håll reda på era och barnens tuggummipaket.

  MEDEL MOT FÄSTINGAR

  Här är ett ganska OFARLIGT medel att ev, och förhoppningsvis,  avskräcka fästingar med. Det kanske även kan bli lite billigare än alla fästingmedel på marknaden.  TESTA !

  Koka ihop   EN ½ LITER VATTEN  med  EN KRYDDBURK ROSMARIN  och  3 PRESSADE VITLÖKSKLYFTOR.   Sila ifrån avkoket, låt svalna , och töm på spray-flaska.   Spreya på pälsen 1 ggn i veckan   ELLER vid behov.   Lycka till

   

   

  Åter INDEX