SE UCH    FI UCH    NO UCH    SE JCH     NO JCH    SE VCH

C.I.B  C.I.E    

GOLD-QUEENS TILLY TROTTER

"alias Tilly"

f. 2008 02 28

 

     

    MERITER     

  STAMTAVLA  

 

   

e.SUCH NUCH INTUCH SJCH

Väntans Qluriga Mr Q

u.SUCH NUCH SJCH

Rotvältans Julia

 

MERA BILDER

    

 Åter VÅRA HUNDAR                  Åter STARTSIDA