SAKER VÄRT ATT VETA

SKILLNAD på HUND OCH MÄNNISKA

 

                                                                                             HUND                                                    MÄNNISKA

                                                                           små  raser            Mkt stora raser

      Vikt matsmältningskanal/Kroppsvikt                7 %                      2,70 %                                          10-11 %

     LUKTSINNE

     Luktsinnets slemhinneyta                                             25 -250 kvadrat-cm                                      2-3 kvadrat-cm

     Luktsinnets antal celler (mottagare)                67 milj (Cocker)   -  200 milj (Schäfer)                       5-20 milj

     SMAKSINNE      

     Antal smaklökar                                                               1706 smaklökar                                        9000 smaklökar

     Tanduppsättning                                                               42 tänder, mkt kort tuggtid                     32 tänder, lång tuggtid

     MAGE

     Magens vikt/matsmältn.kanalens vikt                                  62 %                                                      10-15 %

     Magsyra                                                                           6 ggr mer än människan                             1

     Magens Ph-värde                                                               1-2                                                          2 till 4

     Matsmältn.enzymer i saliv                                                  Nej                                                         Ja

     TARM

     Tarmens längd/kroppslängd                              x 7                        x 6                                               x 10

     Tunntarmens längd                                                            1,6 till 6 m                                                6 -6,5 m

     Tarmflora                                                                        anpassade                                                 Spektrum+bred

     Antal bakt/gram innehållsmassa i grovtarm                         10.000                                                     100.000 000

     Volym producerad magsaft                                                  2,4 g/kg/dag                                          11,4 g/kg/dag

     Total matsmältningstid                                                        12-30 timmar                                         30-48 timmar

     ÖVRIGT

     Utvecklingstid                                               10 mån                    18-24 mån                                     16 år

      Vuxenvikt/Födelsevikt                                   x 20                       x 100                                            x 20

     Dagligt energibehov (kcal /dag)                     130-750                 2300-4000                                   2000-2500

     Vibrationsskala som uppfattas av hörseln                     2,5 mer än människan                                      1 gång

     Pälsen och hårets livslängd                                                     1 år                                                     2-7 år

    

Åter BRA VETANDE