Vaccination mot rabies

Både hundar och katter ska vaccineras mot rabies. Till höger finns en lista över godkända rabiesvacciner. Grundvaccination kan göras då djuret är minst tre månader. Om du vaccinerar djuret tidigare är vaccinationen inte giltig för resa. Djuret måste vara id-märkt när det vaccineras.
 
Hur länge rabiesvaccinationen är giltig beror på vilket vaccin som används. I Sverige är Rabisin giltigt i 1 år och 45 dagars. Nobivac är giltigt i tre år. Veterinären skriver in i djurets pass eller veterinärintyg att det är vaccinerat och noterar också sista datum för revaccination. Det är det datumet då du senast måste låta djuret vaccineras igen.
 

Vissa djur behöver dubbel grundvaccination


En del djur har svårare att bilda antikroppar. Det gäller

·         hundar och katter under ett års ålder

·         hundar av storvuxna raser

·         hundar som tränas hårt fysiskt

·         hundar och katter som är eller nyligen varit sjuka.

De här djuren bör grundvaccineras två gånger med omkring en månads mellanrum. Prata med din veterinär om detta.
 

Prov av mängden antikroppar mot rabies


Ett blodprov ska tas av veterinär tidigast 120 dagar efter den sista rabiesvaccinationen, men innan giltighetstiden för vaccinationen gått ut. Provet tas för att visa att djuret har godkänd mängd antikroppar mot rabies, vilket innebär minst 0,5 IE per milliliter. Blodprovet ska analyseras av ett laboratorium som är godkänt av EU. En förteckning över godkända laboratorier finns till höger.
 

Om djuret inte bildar antikroppar


Om djuret inte fått godkänd mängd antikroppar måste du se till att det grundvaccineras igen och att ett nytt blodprov tas tidigast 120 dagar efter den sista vaccinationen.

Om provsvaret även efter den andra vaccinationen visar att ditt djur inte har bildat tillräcklig mängd antikroppar kan det bero på att det har en tillfällig eller permanent störning i sitt immunförsvar. Om störningen är bestående kan du tyvärr inte ta med dig djuret utomlands.