Nya drevprovsregler

http://www.sbak.nu/drevpr-filer/drevprovsregler2013.pdf

För oregistrerade hundar gäller följande på prov öppna för dessa hundar 

http://www.skk.se/prov-tavling/olika-prov-och-tavlingar/tavlingslicens/

Nya viltspårregler fr.o.m 2012-01-01

http://www.skk.se/Global/Dokument/Prov-och-tavling/regler-for-viltsparprov-T36.pdf

 

  

   Nya utställningsregler gällande fr.o.m 2012-01-01      

Alla nyheter och ändringar finns att läsa på 

                          SKK´s hemsida under REGELVERK                               

http://www.skk.se/Global/Dokument/Utstallning/Blanketter/tavlingsanmalan-t2.pdf

 

SVENSKT JAKTPROVS-CHAMPIONAT         SJCh 

Tre 1:a pris på drevprov i öppen klass , i Sverige.

Samt lägst ett 2:a pris vid kvalitetsbedömning, efter 15 månaders ålder, på utställning

 

SVENSKT UTSTÄLLNINGS-CHAMPIONAT     SUCh

3 certifikat i Sverige, utdelat av minst 2 domare. Ett av certifikaten ska ha utdelats efter att hunden fyllt 24 månader.

Där utöver krävs lägst ett 2:a pris på drevprov, i Sverige eller Norge

 

NORDISKT UTSTÄLLNINGS-CHAMPIONAT    NORD UCh

Tilldelas hund som erhållit godkänt utställningschampionat i tre av de nordiska länderna

 

INTERNATIONELLT UTSTÄLLNINGS-CHAMPIONAT     INTUCh el. C.I.B

Två cacib, utdelade i 2 länder, av 2 domare, samt provmerit (lägst 2:a pris på drevprov). Minst 1 år och 1 dag ska ha förflutit mellan första och sista cacib'et.