2
3
4 Sonen Christoffer fyller  år           GRATTIS
5
6
7
8
9

                                                                                           

10                                                                                                                                         
11
12
13
14

BGV-klubben  Utställning Värnamo   Domare: Elisabeth Aune Moseby,  Norge                                                               G-Q Prippens Matilda har namnsdag     

15

SBaK  Öst   Årsmöte 

16  
17
18

19

                                                                                                                                           

20

Ä-KULLEN 3 ÅR    VOV VOV VOV

21 AA-KULLEN 2  år        SBaK  N-Ö  Årsmöte
22                              
23

 

24
25
26
27 Husets herre fyller år      HURRA HURRA HURRA    Ja må han leva.......uti hundrade år !                                               
28
29

 

30

 

31

 

April