Min bild av Långserud

Långserud för mej, ä positiv stämning                                Nybyggde stöger å hyresbostäder

känsla av värme å mine förfäders lämning                        på Berget står Sven å såger te bräder

vänlige mänsker med öppna sinnen                                   Returen tar hand om sånt fölk vill slänge

kaffe med dopp å månge ungdomsminnen                      där gär di ommet te sånt di kan kränge

 

Hillerströms lanthandel, Ove i smia                                      Minnet av mormor som bodde på Hydda

gesslebygriser mä utomhusstia                                            tankar om henne av trygghet ä prydda

Cuba ä revet, stöga va röten                                             te Olle ja ringer, när allt sej låser

Nytomt mä T-ford å nytt fölk på Bröten                               min trofaste vän, ha hart dä än blåser

 

Hörngren å Richter å Ester's cafe                                         Kjell journalisten, lärarn, en motor

Uno å Åke har stöga brevé                                                  positiv snörreböss, går som en rotor

Arne på körgår'n å elkraftstation                                         Sven i Löen sörver me traktor å plog

Mats heter Körkebols nye patron                                         Å Kärlekens famn, tänk hö fölk dä drog

 

Mörter i sjöer å mörter i hus                                                 För dagis å fritis man röster höjde

E-18 bjur på ett ständigt brus                                              Halvar grymta, bli di aldri nöjde

Långseruds bokföring, Mary å Tore                                      Å onger i mängder, skolan byggs ut

tänk utta döm, sö besvärlit dä vore                                   kommunfölke spjärna, ga opp te slut

 

Björnklam å Storebör, Aspen mä göser                               Många som kämper i utvecklingsgruppen

Leif går i Haga å krötter föser                                              nog ä den nöttig för bygda, den gruppen

Bryggdans ve Eldan å Allan å häster                                   Fölk i gemenskap, se vecka körke

vildmarkshotellet mä utländske gäster                               men ackustiken ä bättre i Gillberga körke

 

Sixten har häster å Sven har häster                              

i bygdegår'n ordnes mä fester

Sören har häster å Mats har häster

dynglokta tidvis lufta förpester                                           

Häster hos Malmkvest å häster hos Älg

åker te trave varevige helg

häster å häster å sulky å seler

iblan kan en undre om dä ä nöt som feler                                           Roland i Törp     18 november 1996

Del 2