Föra in hundar och katter från EU-länder och länder med EU-villkor

Villkoren för att föra in hundar och katter är de samma från alla EU-länder utom Storbritannien, Irland och Malta. EU-villkoren gäller även för Andorra, Island, Kroatien, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz och Vatikanstaten. En förteckning över länderna finns till höger.

Det här måste du tänka på

Djuren ska vara id-märkta


Hundar och katter som reser mellan länder ska vara identitetsmärkta med en klart läslig permanent tatuering eller ett mikrochip av ISO-standard 11784 eller 11785. Det är veterinärer som märker djuren. Id-numret ska finnas med i alla dokument och i sällskapsdjurspasset.

Från den 3 juli 2011 ändras reglerna så att endast mikrochip är godkänd märkningsmetod för djur som reser inom EU. Tatuering kommer fortfarande att vara en godkänd märkningsmetod för djur som ska stanna i Sverige.

Djuren ska vara vaccinerade mot rabies och ha godkänd mängd antikroppar


Både hundar och katter ska vaccineras mot rabies. Grundvaccination kan göras på ett id-märkt djur som är minst tre månader. Om du vaccinerar djuret tidigare än vid 3 månaders ålder är vaccinationen inte giltig för resa. Du måste därför se till att djuret blir rabiesvaccinerat igen efter 3 månaders ålder. Du måste också se till att en veterinär tar ett blodprov för att kontrollera att djuret har tillräcklig mängd antikroppar mot rabies. Djuren ska vara avmaskade mot dvärgbandmask


Innan du tar in en hund eller katt i Sverige måste du se till att veterinär avmaskar djuret mot dvärgbandmask. Vid direkt införsel av hund och katt från Finland, Storbritannien, Irland och Malta krävs inte avmaskning mot dvärgbandmask.

 

Särskilda villkor för resor mellan Sverige och Danmark


Du som reser ofta mellan Sverige och Danmark med ditt djur kan skaffa ett fyraveckorsintyg istället för att avmaska vid varje tillfälle. Intyget gäller för djur som hör hemma i Sverige eller Danmark. Det är giltigt för obegränsat antal resor mellan länderna under 28 dagar under förutsättning att djuret avmaskas inom 28 dagar, det vill säga senast på den 28:e dagen.
 
Du som pendlar regelbundet måste alltså besöka veterinären var 28:e dag för att låta avmaska djuret och förnya intyget. När du har ett fyraveckorsintyg behövs det inga notiser om avmaskning i passet. Men du ska ha med dig både passet och intyget under resan. Blanketten för fyraveckorsintyg finns till höger.

Särskilda regler för danska djur som reser till och från Bornholm


Det finns lättnader för den som reser med danska hundar och katter till från den danska ön Bornholm. Information finns till höger.

Om du reser från Bornholm till Sverige med ett svenskt djur eller ett djur från ett annat EU-land gäller de allmänna införselkraven. Det betyder att djuren ska ha pass med notering om id-märkning, vara rabiesvaccinerade och ha godkänd mängd antikroppar samt avmaskade mot dvärgbandmask.

Djuren ska ha pass för sällskapsdjur


Djur som reser mellan EU-länder ska ha pass. Du skaffar passet hos din veterinär. Om djuret befinner sig i annat land än Sverige när du ska skaffa passet tar du kontakt med en veterinär i det landet.

I passet finns plats för veterinärens notering av utförda vaccinationer och behandlingar. Du får inte själv föra in några uppgifter i passet, men du kan visa dina gamla vaccinationsintyg för veterinären så att denne kan föra in uppgifterna i passet. Passet är en värdehandling. Om det kommer bort eller förstörs måste du skaffa ett nytt pass.

Om djuret saknar EU-pass ska veterinären fylla i ett veterinärintyg för sällskapsdjur.

Fraktdjur och handelsdjur  ska besiktigas före avresan


Djur som transporteras som fraktgods, det vill säga inte i kabinen eller som överviktsbagage och djur som ska säljas när de förts in i Sverige räknas som handelsdjur. Samma sak gäller om du för in fler än fem djur.

Handelsdjur ska besiktigas av officiell veterinär innan de får föras in i Sverige. Besiktningen ska göras inom 24 timmar före avresan.
 
Veterinären skriver in i sällskapsdjurspasset att besiktningen är utförd. Om djuret saknar pass ska veterinären fylla i ett veterinärintyg för handelsdjur. Intyg finns till höger. Kontakta veterinärmyndigheten i det land du är i för att hitta lämplig officiell veterinär. Glöm inte att kontrollera att djuret också uppfyller övriga villkor för införsel till Sverige.

Om du ska hämta ett djur som du köpt utomlands behöver du inte uppfylla handelskraven om  köpet är genomfört och djuret reser med dig eller ett ombud och inte som fraktgods.

Du som reser med många djur och vill undvika att de klassas som handelsdjur kan låta en annan person agera ombud. Ni fördelar då hundarna så ni har maximalt fem djur per person i sällskapet. Om du har till exempel åtta djur i en bil måste du ha med ytterligare en person i bilen. Om ni reser i olika bilar måste djuren fördelas så att det inte är fler än fem djur i en bil med en ensam förare.

Du måste anmäla införseln till tullen


Reglerna för hur anmälan ska göras varierar beroende på varifrån djuren kommer. Information finns på Tullverkets webbplats.

Hundar ska registreras


När du köpt en hund i utlandet och fört den till Sverige för att den ska stanna här måste du registrera den i centrala hundregistret.


Ring kundtjänst: 0771-223 223