Tänkvärda ord av

Anders Hallgren  

                  

                                                    

                                                                     

 

Hundens bön

                                                   

    

   Är du en

 handler?

                                                   

 

  HUNDMÄNNISKA?  

                       

 

 

 

 

 

Regnbågsbron